Menu
Đăng kýdịch vụ
Giờ mở cửa 8.00am - 8.00pm
Slide home 01
Baner 2
Baner 3
Đào tạo

Đội ngũ nhân viên - giảng viên

Dương Thùy Dương

Giảng viên trang điểm
Nick is a talented coder with large experience. He co-worked with dozens of professionals worldwide. Nick is a talented coder with large experience. He co-worked with dozens of professionals worldwide.
Nghiệp vụ sư phạm 56%
Kinh nghiệm làm việc 78%
Support học viên 45%

Trần Anh Phương

Nick is a talented coder with large experience. He co-worked with dozens of professionals worldwide. Nick is a talented coder with large experience. He co-worked with dozens of professionals worldwide.
Nghiệp vụ sư phạm 89%
Kinh nghiệm làm việc 78%
Support học viên 78%

Nguyễn Anh Tuấn

Nghiệp vụ sư phạm %
Kinh nghiệm làm việc %
Support học viên %

Trần Phương Mai

Nghiệp vụ sư phạm %
Kinh nghiệm làm việc %
Support học viên %
Hotline: 0963 384 325